Nyereményjáték

Nyereményjáték!

Facebook:

https://www.facebook.com/Ajandekholnapra.hu/photos/a.166746991726582/541414730926471

A nyereményjáték szervezője az Ajándékholnapra Bt. (Székhely: 4355 Nagyecsed Zöldfa utca 114/A Adószám:28734109-1-15 Bejegyző hatóság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága, Ügyfélszolgálati telefonszám: 06702144304, e-mail: ajandekholnapra@gmail.com.

NYEREMÉNYJÁTÉK MEGNEVEZÉSE: „Gyereknapi” (továbbiakban Játék) A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: „Játékos”). 

A Játékban nem vehetnek részt: A Ajándékholnapra Bt (továbbiakban: Szervező) vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói; a Szervező megbízásából a promóciós játék előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. A Játékban való részvétel ezen szabályzat elfogadásának minősül.

A Játék időtartama: 2022.05.15.-2022.05.29

Sorsolás: 2022.05.29 . 20:00

A Játék menete: Az Ajándekholnapra Facebook oldalán található 2022.05.15-én közzétett posztban kért Facebook aktivitásokat teljesítők között 1 db gyereknapi csomagot.

A nyeremény készpénzre nem váltható.
A nyereményt kupon formájában kapja meg a megadott E-mail címre, melyet díjmentesen megrendelhet a szervező honlapjáról ( https://ajandekholnapra.hu/termek/rozsabox-kicsi/)

A Játék ingyenességére tekintettel a Szervező nem felel a Játékosok, vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében és kizár minden más egyéb, akár közvetlen, akár közvetett vagyoni és/vagy nem vagyoni kártérítési igényt, sérelemdíjat.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Részvételi Feltételek szerint történik. Ha a Játékos a jelen Részvételi Feltételeket – azok bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem vehet részt, abból kizárásra kerül.

Eredményhirdetés: A sorsolást követő legkésőbb 24 órán belül.

A nyertest üzenetben értesítjük.

A nyertes hozzájárul, hogy nevét a Szervező kommentben és/vagy az AJÁNDÉKHOLNAPRA Facebook oldalán közzéteheti.

A jelentkezés hiányosságáért (a jelentkezéskor történő név elírás), és az ebből következő értesítési késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékos az általa tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiók levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervező nem ellenőrzi, illetve nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatos minden felelősség, jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékost terheli.

Adatkezelés és adatvédelem

  • A Játékos a Játékban való részvétellel kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Játék során megadott adatait a Szervező a hatályos adatvédelmi megfelelően kezelje.

  • Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező, mint adatkezelő a Facebook profil neveket, illetve a Játék során részére megadott adatokat kizárólag a Játékkal összefüggésben, annak időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a nyeremény átadása céljából a jelen pontban írtak szerint kezelje és feldolgozza.

A játék szervesében a Facebook nem vesz részt.

Nagyecsed, 2022.05.15

Ajándékholnapra Bt

Shopping Cart